Oświadczenie Centrum Informacyjnego Rządu w sprawie tekstu dziennika Fakt na temat rzekomych podwyżek w Kancelarii Premiera


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W tekście redakcyjnym dziennika FAKT z dnia 11 kwietnia pt. „Fakt ustalił: więcej pieniędzy dla urzędników” błędnie wskazano, że w Kancelarii Premiera planowane są podwyżki pensji. Zmiana rozporządzenia w odniesieniu do stawek wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika z przyjętej wysokości płacy minimalnej i nie powoduje podwyżek pensji pracowników.

Centrum Informacyjne Rządu skierowało w dn. 10 kwietnia 2020 r. - na przesłane przez Panią Redaktor Justynę Łukawską pytania - odpowiedź, w której dokładnie wyjaśnia, że ta zmiana nie powoduje podwyżek wynagrodzeń.

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi:

„Szanowna Pani Redaktor,

projektowana zmiana rozporządzenia w odniesieniu do stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zatrudnianych na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, jest następstwem wzrostu w 2020 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600 zł i wynika z konieczności dostosowania dokumentu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie informuję, że zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzeń na tych stanowiskach.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu”.

W związku z tym opublikowany artykuł wprowadza w błąd czytelników Faktu i wymaga wyjaśnienia o co zwracamy się do redakcji dziennika Fakt. Rzetelność i wiarygodność informacji w czasach kryzysu pełni ważną rolę, a tego typu działania, wprowadzające w błąd opinię publiczną, negatywnie wpływają na zaufanie społeczne.

Na koniec pragniemy jeszcze raz podkreślić, że aktualnie nie ma planów podwyższania wynagrodzeń w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.