Wizyta w Radomiu


Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wilda oraz wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz podczas podpisania umowy. 13.10.2018 1 z 8

Zwiększenie przepustowości i zbudowanie portu w wielkości zdolnej do przyjęcia 10 mln pasażerów, który będzie spójny z koncepcją rozwoju całej infrastruktury lotniczej i komunikacyjnej Polski jest dla Radomia wielką sprawą – podkreślił premier podczas uroczystości podpisania uzgodnienia ws. zarządzania lotniskiem w Radomiu przez Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze.

Fot. Adam Guz / KPRM