Uroczyste spotkanie rektorów szkół polskich oraz środowiska akademickiego


Widok zza siedzących uczestników spotkania na przemawiającego na mównicy premiera Mateusza Morawieckiego. 30.09.2018 1 z 10

Niech uczelnie polskie, te wielkie i te mniejsze, budują elity przyszłej Rzeczypospolitej, niech kształcą ludzi odważnych, patriotycznych i mądrych, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom – powiedział szef rządu podczas inauguracji roku akademickiego w Warszawie.

Fot. Krystian Maj / KPRM