Szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel