Spotkanie z powstańcami i kombatantami oraz sprzątanie nagrobków z harcerzami


Medale przyczepione do munduru. 31.07.2019 1 z 16

W ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego szef rządu spotkał się z Powstańcami i Kombatantami. Wziął również udział w uroczystej Mszy Świętej oraz Apelu Poległych przy Pomniku Powstania Warszawskiego Placu Krasińskich.

Fot. Krystian Maj / KPRM