Spotkanie premiera z komisarzem UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich