Promocja oficerska w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie