Posiedzenie Sejmu w sprawie ustawy przeciwdziałającej wzrostowi cen energii elektrycznej