Posiedzenie Rady Ministrów


Minister Marek Suski idzie na Radę Ministrów, w tle pozostali ministrowie. 24.04.2019 1 z 8

„Proponujemy zmiany w prawie, które zabezpieczą i zapewnią klasyfikację uczniów oraz przebieg matur” – zapowiedział szef rządu. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe dotyczący procedur dopuszczenia uczniów szkół średnich do egzaminów końcowych.

Fot. Krystian Maj / KPRM