Podpisanie umowy konsorcjum budowy Kampusu Laboratoriów Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej