Otwarcie drogi powiatowej nr 1615L Zaliszcze-Podedwórze