Obchody rocznicowe z okazji akcesji państw Grupy Wyszehradzkiej do NATO


Premier Mateusz Morawiecki wita się z premierem Słowacji. 10.03.2019 1 z 12

Nie ma drugiej takiej siły w globalnej architekturze bezpieczeństwa, jak Sojusz Północnoatlantycki, a wszyscy członkowie NATO mają poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo całej euroatlantyckiej Wspólnoty– powiedział szef rządu.

Fot. Adam Guz / KPRM