Nieformalny Szczyt Szefów Państw i Rządów Unii Europejskiej w Rumunii


Premier Mateusz Morawiecki na tle flag Rumunii. 09.05.2019 1 z 14

Podczas Szczytu szef rządu wraz z innymi unijnymi przywódcami rozmawiali o wyzwaniach i przyszłości Wspólnoty. Wizyta stanowiła okazję do dyskusji o strategii dla UE na najbliższe lata. Premier uczestniczył też w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, liderów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim oraz sesji roboczej przywódców unijnych państw, na której omówiono wewnętrzne wyzwania przed którymi stoi Wspólnota.

Fot. Krystian Maj / KPRM