Księga kondolencyjna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów