Konferencja prasowa na temat Baltic Pipe


Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Piotr Naimski przemawia. 30.11.2018 1 z 6

W dniu 30 listopada 2018 r. inwestorzy – polski operator systemu przesyłowego gazowego OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator systemu przesyłowego Energinet SOV – powiadomili się wzajemnie o podjętych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe. Tym samym weszła w życie podpisana przez operatorów umowa o budowie gazociągu.

Fot. R. Dubisz / ME