Konferencja „Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu”