Inauguracja Roku Akademickiego


Wojewoda Bohdan Paszkowski, minister Łukasz Szumowski, premier Mateusz Morawiecki, minister Jarosław Zielińskii minister Joanna Kopcińska stoją i klaszczą podczas uroczystości. 10.10.2018 1 z 7

Rozwój nauki jest coraz szybszy i w coraz bliższej korelacji z gospodarką, dlatego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uważamy zagadnienia medyczne za jedną z kluczowych kwestii dla gospodarki – powiedział podczas wystąpienia szef rządu.

Fot. Adam Guz / KPRM