Inauguracja Roku Akademickiego


Widok z góry sali na siedzących przedstawicieli uczelni. 01.10.2018 1 z 8

Finansowanie polskiej nauki musi być co roku zwiększane po to, aby stała się ona lokomotywą dla wzrostu gospodarczego kraju– powiedział Prezes Rady Ministrów podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Fot. Krystian Maj / KPRM