Gala Finałowa Programu „ORLEN dla Strażaków”


19.09.2019 1 z 13

Jesteście wzorem i przykładem – powiedział szef rządu podczas uroczystości. Ideą realizowanego przez Fundację ORLEN - Dar Serca i PKN ORLEN programu jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej.

Fot. Krystian Maj / KPRM