Gala - Człowiek Roku „Gazety Polskiej” za rok 2018