Dyskusja „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie”


Premier przybył na konferencję. 08.10.2018 1 z 7

My doskonale rozumiemy czym jest konstytucja, trybunały konstytucyjne, sądy i jak ważną, fundamentalną rolę odgrywają w porządku prawnym i politycznym całego ustroju państwowego – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas spotkania szefów sądów konstytucyjnych sześciu państw Europy Środkowo-Wschodniej pt. Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fot. Krystian Maj / KPRM