V posiedzenie Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska