Uroczystość dokonania zmian w składzie Rady Ministrów