Premier Mateusz Morawiecki i Swiatłana Cichanouska podczas spotkania z mniejszością białoruską