Premier Beata Szydło po odprawie koordynacyjnej z wojewodami i szefami służb