Konferencja minister Jadwigi Emilewicz, minister Marleny Maląg i ministra Andrzeja Adamczyka