Beata Szydło po spotkaniu z premierami Litwy i Łotwy oraz ambasadorem Estonii