Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Modyfikacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest konieczna ze względu na sytuację w rolnictwie związaną z wystąpieniem COVID-19. Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu do tego programu nowego działania: Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy wiesz, że...

Posiedzenia rządu odbywają się co wtorek w Kancelarii Premiera. Ministrowie, pod przewodnictwem szefa rządu, przyjmują wtedy m.in. projekty ustaw, które następnie trafiają do Sejmu.

Najnowsze decyzje rządu