Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Rząd umożliwi wydawanie zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Rozwiązanie to ułatwi udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz pozwoli na usprawnienie wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej. Dzięki temu, w określonych przypadkach, udzielanie informacji z KRK skróci się średnio do 1 dnia od daty wpływu żądania takiej informacji.

Udzielanie informacji z KRK

Ułatwienia dla sądów, prokuratury i Policji

Nowa usługa sieciowa udostępniania informacji z KRK – na żądanie, będzie przeznaczona dla uprawnionych instytucji, które prowadzą kluczowe postępowania dla bezpieczeństwa obywateli. Chodzi m.in. o sądy, prokuraturę, czy Policję.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Czy wiesz, że...

Budynek Kancelarii Premiera jest w kształcie litery „E”. W 1926 r. dobudowano środkowe skrzydło, a po wojnie – trzecie piętro. Dodatkowo główne wejście wysunięto o dwa metry w kierunku Alej Ujazdowskich, podkreślając jego reprezentacyjny charakter.

Najnowsze decyzje rządu