Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju.

Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Umożliwimy także zgłoszenie robót budowlanych przez internet.

Dopłaty do wynajmowanych mieszkań

Dla najemców mieszkań dotkniętych pandemią koronawirusa wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu (będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych).

- Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową, co pozwali na regulowanie kredytów bankowych czy zapewnienie właściwej eksploatacji mieszkań.

Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą wypłacane przez 6 miesięcy.

- Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r.

- Będą one mogły być przyznane wraz z dodatkiem mieszkaniowym także za okres wstecz, tj. od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zmiany w budownictwie społecznym

Zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Procedury budowlane załatwiane przez internet

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) dokonuje cyfryzacji czynności realizowanych w procesie inwestycyjno – budowlanym.

- Na tej stronie za pomocą generatora inwestor wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie) wyśle przez internet.

Czy wiesz, że...

Sala Zegarowa w Kancelarii Premiera to miejsce rozmów „w cztery oczy”. Jest doskonała na spotkania premiera z szefami rządów czy ambasadorami. Stojący zegar angielski z XVIII w. wyznacza protokolarny czas rozmów z zagranicznymi gośćmi.

Najnowsze decyzje rządu