Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i stanowi realizację zapowiedzi zawartych w exposé  premiera Mateusza Morawieckiego.

Z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli m.in.:

Nowe przepisy odpowiadają także na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne i obejmą:

Przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych.

Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

Czy wiesz, że...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów mieści się w budynku przy Al. Ujazdowskich w Warszawie. Charakterystyczny gmach w stylu neoklasycznym powstał na początku XX wieku.

Najnowsze decyzje rządu