Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Przewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Dzisiaj w Kancelarii Premiera szef polskiego rządu spotkał się z Michaiłem Miasnikowiczem.

Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie współpracy dwustronnej, w tym spraw gospodarczych oraz mniejszości polskiej na Białorusi.

Przewodniczący Michaił Miasnikowicz przebywa w Polsce z oficjalną wizytą na zaproszenie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Podczas wizyty w Polsce przewodniczący Miasnikowicz spotka się także m.in. z Prezydentem RP, Marszałkiem Senatu i Wicemarszałkami Sejmu, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii.

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Najciekawsze architektonicznie pomieszczenia w Kancelarii Premiera to sala imienia Anny Walentynowicz, Tadeusza Mazowieckiego, rotmistrza Witolda Pileckiego i Kościuszkowska oraz przeszklony hol przed dawnym gabinetem premiera, połączony z reprezentacyjnymi salami Okrągłego Stołu, Recepcyjną i Zegarową.


Zobacz także