Premier w Pradze: Chcemy wzrostu gospodarczego, który przekłada się na jakość życia ludzi

Propozycje podziału środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) to dobra wiadomość dla Polski – mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania szefów rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii.

Premier Mateusz Morawiecki podczas Szczytu Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej i Kanclerza Austrii »
W ramach szczytu odbyły się dwie sesje plenarne. Pierwsza w gronie premierów państw V4 oraz druga w rozszerzonym formacie z udziałem kanclerza Austrii. Omówiono bieżące kwestie unijne m.in. politykę społeczną, klimatyczną, energetyczną oraz budżet UE.

Premier odniósł się do propozycji podziału środków z funduszu. Nasi partnerzy w Europie rozumieją, że musimy przejść dużo dłuższą i cięższą drogę w kierunku neutralności klimatycznej, zajmie nam to więcej czasu i będziemy potrzebowali na to więcej środków. Jak dodał różny punkt startu oznacza różne wyzwania.

Mateusz Morawiecki podkreślił też rolę konkurencyjności gospodarek w ramach UE. Musimy mieć bardzo konkurencyjne przemysły oraz branże, które są w stanie sprzedawać swoje towary i usługi na całym świecie – mówił. Zaznaczył, jak ważna jest współpraca państw w tym zakresie Mówiliśmy dziś jednym głosem, jak podnosić konkurencyjność całej UE, co uważam za wielki sukces.

Spotkanie odbyło się w 51. rocznicę samospalenia czeskiego studenta Jana Palacha, który w ten sposób, zaprotestował przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Przywódcy V4 i Austrii złożyli kwiaty pod jego pomnikiem.

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Siedziba Kancelarii Premiera jest wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako przykład reprezentacyjnej architektury Warszawy.


Zobacz także