Premier w firmie AIUT: Działamy w myśl strategii odpowiedzialnego rozwoju, dlatego chcemy wspierać jak najwięcej polskich firm

Podczas wizyty w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki odwiedził firmę AIUT w Gliwicach. Spotkanie było okazją do podsumowania rządowego wsparcia dla polskich firm. Rząd dba o interesy polskich przedsiębiorców nie tylko w czasie pandemii koronawirusa. Oprócz Konstytucji Biznesu i obniżki podatku CIT z 19 do 9 proc., od początku przyszłego roku zacznie obowiązywać tzw. estoński CIT. To będzie kolejne ułatwienie dla firm.

Premier w firmie AIUT »
Potrzebujemy kolejnych dużych projektów, aby przyciągnąć inwestorów. Dzięki temu tworzymy nowe miejsca pracy – mówił premier. Podkreślał, że rząd stawia na innowacyjność polskich firm.

Jak dodał, dzięki dotychczasowym działaniom rządu takim firmom jak ta, udało się przetrwać trudny czas pandemii.

Rządowa pomoc w czasie pandemii COVID-19

Celem polityki gospodarczej rządu w obliczu pandemii COVID-19 jest zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia, a firmom możliwości rozwoju.

Skuteczność działań rządu potwierdzają dane. Do polskich przedsiębiorstw trafiło już ponad 130 mld zł, co pozwoliło na uchronienie ok. 5 mln miejsc pracy. Dzięki szybkiej reakcji rządu Polska znajduje się w lepszej sytuacji niż inne kraje w Europie. Obecnie jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem.

Strategia odpowiedzialnego rozwoju

Rząd wspiera polskie firmy w myśl strategii odpowiedzialnego rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w tych działaniach przyświeca nam plan trzy razy O: ocalenie, odbicie i ofensywa.

Strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030.  Przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Jest on oparty o indywidualny potencjał terytorialny, inwestycje, innowacje, rozwój, eksport oraz wysoko przetworzone produkty.

SOR zmierza do zmiany struktury gospodarki na rzecz uczynienia jej bardziej innowacyjną, efektywnie wykorzystującą zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego. Na podkreślenie zasługuje dążenie do zwiększenia odpowiedzialności instytucji państwa za kształtowanie procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych.

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski

Oczekiwanym efektem realizacji SOR będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami.

Większe zdolności inwestycyjne polskich firm – Estoński CIT

Oprócz wsparcia w ramach Tarcz Finansowej i Antykryzysowej polscy przedsiębiorcy mogą także liczyć m.in. na zmniejszony CIT z 19 do 9 proc., a od 1 stycznia przyszłego roku także tzw. estoński CIT.

Zacznie on obowiązywać w Polsce w 2021 r. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Większe zdolności inwestycyjne polskich firm, wzrost produktywności i innowacyjności, czy oszczędność czasu przy rozliczeniach podatków – to tylko niektóre z korzyści, jakie zaoferuje małym i średnim przedsiębiorcom tzw. estoński CIT.

***

Firma AIUT to polskie przedsiębiorstwo, które od blisko 30 lat dostarcza na rynek przełomowe technologie i zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych oraz inteligentne ekosystemy IoT.

Do 2019 r. spółka zrealizowała ponad 3000 projektów w 45 krajach.

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów to miejsce urzędowania premiera. Tutaj szef rządu przyjmuje zagranicznych gości, delegacje krajowe i przedstawicieli różnych środowisk.


Zobacz także