Premier na szczycie klimatycznym: Musimy mieć odpowiednią rekompensatę za zmianę systemu energetycznego

Polska ma swoje cele do osiągnięcia, a koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony– mówił szef rządu na szczycie COP25 w Madrycie. Jak zaznaczył, niektóre państwa członkowskie będą potrzebowały więcej czasu i odpowiednich inwestycji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną.

Premier Mateusz Morawiecki przed oficjalnym otwarciem Szczytu Klimatycznego COP25 »
Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Polska polityka energetyczna i klimatyczna opierają się na zdrowym rozsądku, który zakłada znaczące zmniejszenie zależności od węgla, a jednocześnie bezpieczeństwo i niskie ceny energii. Patrzmy nie tylko na to, kto ile produkuje CO2 w UE, ale ile konsumuje w przeliczeniu na mieszkańca– mówił. Wskazał, że w tym przypadku kraje takie jak Holandia, czy Belgia, które z jednej strony są w awangardzie zmian klimatycznych, z drugiej strony mają konsumpcję na głowę dużo wyższą niż Polska.

Premier podkreślił, że punkt startu Polski jest zależny od węgla i musi on być uwzględniony. Przypomniał także, że jesteśmy jednym z krajów Unii Europejskiej, które przyjęło na siebie zobowiązania z porozumienia paryskiego.

Przed rozpoczęciem szczytu szef rządu uczestniczył w spotkaniu liderów państw UE, którego celem było omówienie podejścia i pozycji poszczególnych państw w odniesieniu do zmian klimatycznych i konferencji COP25. Wziął też udział w ceremonii otwarcia szczytu oraz uczestniczył w sesji plenarnej.

Pod koniec listopada Parlament Europejski w przyjętej rezolucji wezwał państwa UE, by podczas konferencji klimatycznej ONZ w Madrycie Unia zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Delegaci z prawie 200 państw przez niemal dwa tygodnie będą dyskutować na temat dalszych kroków zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych. Na połowę grudnia zaplanowano szczyt UE, na którym jednym z tematów ma być wizja neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Siedziba Kancelarii Premiera jest wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako przykład reprezentacyjnej architektury Warszawy.


Zobacz także