Premier: Dzięki działaniom rządu możemy wspierać Wielkopolskę

W woj. wielkopolskim rząd aktywnie wspiera inwestycje związane ze służbą zdrowia, budową dróg czy modernizacją linii kolejowych. Premier Mateusz Morawiecki przekazał na ręce rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu symboliczny czek w wysokości ponad 520 mln zł na budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Z kolei do wielkopolskich przedsiębiorców trafiło już niemal 10 mld zł na pomoc w ratowaniu miejsc pracy w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19.

Premier w Poznaniu »
Środki dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego

Rząd przeznaczy ponad 520 mln zł na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz nowego obiektu szpitalnego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch poznańskich szpitali zlokalizowanych w starych, zabytkowych budynkach.

To bardzo potrzebna inwestycja, która łączy najlepsze doświadczenia, wiedzę i umiejętności całego środowiska medycznego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki na potkaniu z Senatem Uniwersytetu Medycznego.

Jak zaznaczyła wicepremier Jadwiga Emilewicz, budowa szpitala to pierwsza tak duża inwestycja w Poznaniu od 20 lat, sfinansowana w całości z funduszy centralnych. Będzie ona dźwignią rozwojową dla Poznania i całej Wielkopolski – powiedziała wicepremier.

Wsparcie rządu dla szpitala w Poznaniu umożliwi:

Realizacja inwestycji zakończy się w 2025 r.

100 mld zł na służbę zdrowia

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, dobre funkcjonowanie służby zdrowia może w przyszłości stać się polską wizytówką. „W dobie kryzysu przeznaczymy na służbę zdrowia ponad 100 mld zł. To świadczy o naszym zaangażowaniu, by obywatele mogli leczyć się w nowoczesnych ośrodkach, takich jak szpital w Poznaniu” – zaznaczył szef rządu.

Wsparcie dla woj. wielkopolskiego w ramach rządowych działań antykryzysowych

W zawiązku z sytuacją wywołaną przez COVID-19, rząd przeznaczył na pomoc dla pracowników i przedsiębiorców w Wielkopolsce blisko 10 mld zł.

Pieniądze na wielkopolskie inwestycje

Jak podkreślił premier, środki na ważne inwestycje w regionie mogą być przekazywane m.in. w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego. Dzięki polityce rządu, dochody Poznania z podatku CIT i PIT zwiększyły się o 45 proc., a w niektórych miastach Wielkopolski wzrost ten wynosi 70 proc. – poinformował Mateusz Morawiecki.

Wsparcie dla woj. wielkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Na realizację zadań gminnych i powiatowych związanych z budową i modernizacją dróg wypłaciliśmy blisko 355 mln zł.
W 2020 r. wartość dofinansowania z FDS wyniesie prawie 232 mln zł.

Wsparcie kierujemy także w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, dzięki czemu w Wielkopolsce wybudowanych zostanie 8 obwodnic.

W woj. wielkopolskim została zrealizowana także droga ekspresowa S5. Trwają również prace na II etapie obwodnicy Kępna oraz prace projektowe dotyczące S10, S11, czy rozbudowy DK25.

Wspieramy także modernizację linii kolejowych, dzięki czemu skróci się czas podróży pociągami, m.in. z Poznania do Warszawy, Szczecina czy Wrocławia.

Hospicjum Domowe w Poznaniu

Rząd przekazał 1 mln zł na pokrycie kosztów końcowych prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia stacjonarnego dla hospicjum w Poznaniu. Od 1998 r. placówka ta sprawuje domową opiekę paliatywną i hospicyjną nad dziećmi i osobami starszymi.

Silne państwo musi dbać o najsłabszych. To ci, którzy potrzebują naszej pomocy, jak tu w hospicjum – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Chcę podziękować wszystkim, którzy dbają o dzieci czy osoby starsze – za wasze poświęcenie i szacunek – dodał.

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Siedziba Kancelarii Premiera jest wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako przykład reprezentacyjnej architektury Warszawy.


Zobacz także