Nowe działania rządu w walce z COVID-19: zwiększenie liczby łóżek oraz budowa szpitali tymczasowych

Celem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polakom w walce z pandemią koronawirusa. Dlatego chcemy podwoić obecną liczbę łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19, budować szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim oraz włączyć prywatne lecznictwo do walki z pandemią koronawirusa.

Konferencja Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w KPRM »
Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w całym kraju dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 15 tys. łóżek szpitalnych, z czego ok. 60 proc. jest zajętych. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, np. 15-20 tys. nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu – zaznaczył minister. Dlatego będziemy chcieli podwoić dostępną bazę łóżek – wyjaśnił.

Budowa szpitali tymczasowych

Premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. W pierwszej kolejności będą one tworzone w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19  będzie zlokalizowany na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zwiększenie liczby łóżek w szpitalach powiatowych i wojewódzkich

Rząd chce, aby cześć szpitali powiatowych zajmowała się wyłącznie leczeniem chorych na COVID-19. Oznacza to, że jeżeli w regionie blisko siebie funkcjonują dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował pacjentów z koronawirusem z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pozostałymi chorymi. Dzięki temu rozwiązaniu ma przybyć 10 tys. łóżek dla chorych z COVID-19.

Zmiany obejmą także szpitale wojewódzkie. Część oddziałów internistycznych w takich szpitalach zostanie przekształcona (w całości bądź w znaczącym procencie) na potrzeby walki z COVID-19. W wyniku tej operacji przybyć ma ok. 3 tys. łóżek dla chorych na koronawirusa.

Prywatne lecznictwo w walce z COVID-19

Do walki z pandemią koronawirusa chcemy włączyć także prywatne lecznictwo. Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, we współpracy z prywatnymi lecznicami wypracowana zostanie lista prywatnych szpitali, które będą posiadały łóżka dla pacjentów z COVID-19. Zdaniem ministra, rozwiązanie to spowoduje „liczone w tysiącu bądź więcej powiększenie bazy łóżkowej.”

Rozwiązania dla personelu medycznego

Aby zwiększyć liczbę lekarzy zaangażowanych w walkę z COVID-19, chcemy zwolnić lekarzy rezydentów z egzaminu ustnego. Ponadto, personel medyczny zaangażowany w walkę z COVID-19 będzie otrzymywał dodatek w wysokości 100 proc. podstawowego wynagrodzenia. Będzie to dotyczyło lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Siedziba Kancelarii Premiera jest wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako przykład reprezentacyjnej architektury Warszawy.


Zobacz także