20. rocznica powstania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste spotkanie związane z 18-tą Doroczną Konferencją The Network of Institutes and Schools of Public Administration of Central and Eastern Europe – NISPAcee. Uznanie dla dorobku i pozycji KSAP sprawiło, że organizację konferencji powierzono Polsce.

Otwierając dzisiejszą uroczystość, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski powiedział - Witam wszystkich serdecznie w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz własnym. Jest dla mnie zaszczytem gościć Państwa, uczestników 18-tej Dorocznej Konferencji NISPAcee, odbywającej się w Warszawie. Tegoroczna Konferencja, zbiega się z dwudziestoleciem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Minister Tomasz Arabski nawiązał do historii i znaczących zmian, jakie dokonały się w ciągu minionego dwudziestolecia w Europie Środkowej i Wschodniej, podkreślając, że ich inicjatorem był wielki ruch społeczny „Solidarność”. – Po jego zwycięstwie i pokojowym przywróceniu w Polsce demokracji, pojawiła się możliwość budowy nowoczesnej, profesjonalnej administracji i służby cywilnej. Niemal natychmiast powołano wtedy życia podległą premierowi Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

- Od początku istnienia Szkoły jej kierownictwo dążyło do zacieśniania kontaktów z podobnymi instytucjami działającymi w wielu krajach, czego wyrazem jest między innymi aktywna działalność KSAP w sieci NISPAcee – podkreślił szef KPRM i dodał, że zarówno KSAP jak i inne polskie organizacje działające w NISPAcee będą dalej intensywnie współpracować ze swoimi zagranicznymi partnerami, a współpraca ta przyniesie dobre owoce.

NISPAcee, z siedzibą w Bratysławie, jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, która od 1995 r. r. zajmuje się strategicznymi zagadnieniami administracji publicznej w Państwach Europy Środkowej i Wschodniej. KSAP jest członkiem tej organizacji od momentu jej założenia.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przez 20-letni okres swojej działalności zasłużyła sobie w pełni na miano wyjątkowej i szczególnej placówki, która dba o wysokie standardy etyczne słuchaczy i kształtuje ich etos służby państwu. Maksyma „Pro publico bono” – „Dla pożytku publicznego” najlepiej i najpełniej oddaje sens tej służby. Znaczenie tego ośrodka kształcenia kadr urzędniczych jest docenione także i tym, że zwierzchnikiem Szkoły jest Prezes Rady Ministrów. To nie tylko wyróżnienie i podkreślenie prestiżu placówki, ale przede wszystkim duże wyzwanie dla kadry nauczycielskiej uczelni oraz studentów. Oni bowiem będą w przyszłości zajmować odpowiedzialne, kierownicze stanowiska w administracji państwowej.

Mury uczelni opuściło już prawie tysiąc absolwentów, niektórzy z nich zajmują wysokie stanowiska w administracji. Wśród nich wymienić należy minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską, byłego szefa Służby Cywilnej, a obecnie ambasadora RP w Pradze Jana Pastwę, czy ambasadora RP w Waszyngtonie Roberta Kupieckiego.

 

Najnowsze wydarzenia


Czy wiesz, że...

Budynek Kancelarii Premiera jest w kształcie litery „E”. W 1926 r. dobudowano środkowe skrzydło, a po wojnie – trzecie piętro. Dodatkowo główne wejście wysunięto o dwa metry w kierunku Alej Ujazdowskich, podkreślając jego reprezentacyjny charakter.


Zobacz także