Jarosław Gowin

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Odpowiada za politykę naukową państwa, w tym dysponuje budżetem na strategiczne badania i inwestycje. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Promuje wysoką jakość badań naukowych i stawia na ich innowacyjność.

Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach 2011-2013 minister sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge.

W 2003 r. utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której był rektorem do roku 2013. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.  

Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI, VII, VIII i IX kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w Sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W latach 2015-2019 Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego