Elżbieta Rafalska

Elżbieta Rafalska
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Do jej zadań należy wsparcie i ochrona rodziny oraz pomoc społeczna. Odpowiada za przeciwdziałanie bezrobociu, kwestie związane z zatrudnianiem pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy oraz za emerytury. Prowadzi także działania na rzecz seniorów.

Urodzona 22 czerwca 1955 r. we Wschowie.

Nauczyciel akademicki, polityk, samorządowiec, senator VI kadencji i poseł VI, VII, VIII kadencji.  

Z wyróżnieniem ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną.

Była nauczycielem akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie wizytatorem w kuratorium oświaty. W 1998 r. została dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. W latach 1999 – 2002 dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Była wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 1994 – 2005 pełniła mandat radnej rady miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Pełniła funkcję przewodniczącej senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Sejmie pracowała w komisji Pracy i Polityki Społecznej oraz komisji Finansów Publicznych, członek Rady Ochrony Pracy, była wiceminister Pracy i Polityki Społecznej.

Jest wiceprezesem Lubuskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. W 2013 roku została członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej