Anna Zalewska

Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej
Odpowiada za wychowanie przedszkolne, kształcenie ogólnokształcące, specjalne i zawodowe, a także podstawy programowe, dopuszczanie podręczników oraz kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli.

Urodzona 6 lipca 1965 r w Świebodzicach. Poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji.

Magister filologii polskiej, ekolog, menedżer oświaty, były Wicestarosta Powiatu Świdnickiego.

Praca w Sejmie RP:

Jako poseł pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Zdrowia, Komisji ds. Energii, przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Wiatrowej Bezpiecznej dla Ludzi i Środowiska.

Anna Zalewska jest jedną z najaktywniejszych parlamentarzystek na Dolnym Śląsku. Skutecznie zabiega o sprawy i ludzi. Od wielu lat wspiera prawnie i organizacyjnie protestujących przeciwko lokalizowaniu elektrowni wiatrowych w odległości zbyt bliskiej od zabudowań ludzkich.

Jako jedyna parlamentarzystka w okręgu wałbrzyskim zdecydowanie opowiadała się przeciwko likwidacji lokalnych placówek oświatowych- aktywnie współpracowała z nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami związków zawodowych, reprezentowała ich stanowiska podczas rozmów z samorządowcami.

W jej biurach poselskich, działających w każdym powiecie okręgu wałbrzyskiego, od wielu lat zapewniana jest stała pomoc prawna i interwencyjna dla mieszkańców.

W Prawie i Sprawiedliwości Poseł Anna Zalewska działa od 2003 r. W ciągu ostatnich 7 lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego PiS. Jest liderem partii w okręgu wałbrzyskim.

Zamężna, dwie córki.

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej