Międzynarodowy Dzień Dziecka on-line z Ministrem Janem Dziedziczakiem


Minister Jan Dziedziczak.

Jan Dziedziczak Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków wziął udział w wideokonferencji z dziećmi, dyrektorami oraz kadrą pedagogiczną z Polskich Szkół Społecznych i ośrodków nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi.

Spotkanie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uczestniczyli w nim również Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Podopieczni ośrodków zaprezentowali swoje osiągnięcia artystyczne. W wirtualnym spotkaniu uczestniczyło około 60 osób z 24 ośrodków nauczania języka polskiego.

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu upowszechniania idei praw dziecka. Od 65 lat obchodzony jest na całym świecie.