Witold Waszczykowski


Witold Waszczykowski
Witold Waszczykowski

Minister spraw zagranicznych

Odpowiada za realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju

Urodzony 5 maja 1957 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Poseł na Sejm VII, VIII kadencji.

Historyk, politolog, dyplomata. Doktor nauk humanistycznych. Ukończył Uniwersytet  Łódzki, University of Oregon w USA, odbył studia podyplomowe w Genewie oraz specjalistyczne kursy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego w ośrodkach NATO w Europie i USA.

Był pracownikiem naukowym i wykładowcą m.in.: Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawskiego, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz w Toruńskiej Szkole Wyższej. Obecnie adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W latach 1992 - 2008 w MSZ. Był zastępcą Przedstawiciela RP przy NATO, ambasadorem w Iranie, Podsekretarzem Stanu (negocjatorem porozumienia z USA o tarczy antyrakietowej).

W latach 2008 - 2010 Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W parlamencie pełnił funkcję m.in. wiceprzewodniczącego komisji spraw zagranicznych. Specjalny sprawozdawca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO ds. Bałkanów Zachodnich, Ukrainy oraz Rosji.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych