Marek Zagórski


Marek Zagórski
Marek Zagórski

minister cyfryzacji

Odpowiada za politykę państwa w zakresie informatyzacji, rozwoju e-usług administracji publicznej, bezpieczeństwa cywilnego w cyberprzestrzeni, infrastruktury i wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Urodzony 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Poseł na Sejm RP (IV i VIII kadencja). Od stycznia 2018 r. kierował Ministerstwem Cyfryzacji jako sekretarz stanu, a od kwietnia 2018 r. jako Minister Cyfryzacji.

Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (magister pedagogiki, 1993) i studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2001).

W latach 2006-2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2015-2016 sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 2016 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W latach 2005-2006 oraz 2009-2015 był prezesem zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W latach 1999-2001 był szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Był redaktorem naczelnym tygodnika „Punkt Widzenia” (1991-93), kierował redakcją szczecińskiej telewizji kablowej TV Gryfnet (1993-95), był prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej (1995-98).

W 1998 r. był pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Szczecina. Rok później pracował jako zastępca dyrektora w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra cyfryzacji.

Strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji