Marek Gróbarczyk


Marek Gróbarczyk
Marek Gróbarczyk

minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Odpowiada za kierunki rozwoju gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej. Sprawuje nadzór nad branżowym szkolnictwem zawodowym, średnim i uczelniami wyższymi.

Urodzony 13 marca 1968 r. w Nowym Sączu. Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Ukończył studia na Wydziale Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studia podyplomowe w zakresie telekomunikacji cyfrowej na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował, jako oficer na statkach zachodnich armatorów, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej.

W Parlamencie Europejskim pracował m.in. w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.