Łukasz Szumowski


Łukasz Szumowski
Łukasz Szumowski

minister zdrowia

Odpowiada za równy dostęp do opieki zdrowotnej. Organizuje służbę zdrowia tak, by każdy pacjent mógł otrzymać pomoc medyczną najwyższej jakości. Jego misją jest zmiana ochrony zdrowia na służbę zdrowia.

Urodzony 3 czerwca 1972 r.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Od listopada 2016 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. był ministrem zdrowia. 15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra zdrowia.