Krzysztof Tchórzewski


Krzysztof Tchórzewski
Krzysztof Tchórzewski

Minister energii

Odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne kraju, kształtowanie i realizację polityki energetycznej oraz współpracę z UE w tym zakresie. Zajmuje się sprawami dot. rynku energii, gazu, ropy, górnictwa, OZE oraz gospodarką złożami kopalin.

Urodzony 19 maja 1950 w Rzążewie. Poseł na Sejm RP I, III, V, VI, VII i VIII kadencji z okręgu siedleckiego.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i magister inżynier Wydziału Elektrycznego tej samej uczelni. Współtworzył siedlecką „Solidarność” i był jej przewodniczącym w 1981 r. W latach 1974 - 1990 pracował w PKP w  Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Siedlcach.  W latach 1990 - 1992 był Wojewodą Siedleckim. Od 1997 do 2001 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej.

Od 2001 do 2005 r. był Członkiem Zarządu PKP Energetyka oraz Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym tej spółki. W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Mazowieckiego. Od marca do listopada 2007 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnego za górnictwo i energetykę. 

W partii Prawo i Sprawiedliwość jest członkiem Komitetu Politycznego oraz Rady Politycznej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żonaty, czterech synów, pięcioro wnucząt.

Strona internetowa Ministerstwa Energii