Krzysztof Jurgiel


Krzysztof Jurgiel
Krzysztof Jurgiel

Minister rolnictwa i rozwoju wsi

Odpowiada za poprawę jakości życia na terenach wiejskich poprzez dbanie o ich rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa tak pod względem ilości, jak i jakości.

Urodzony 18 listopada 1953 r. we wsi Ogrodniki koło Białegostoku. Senator RP w latach 2003 - 2005. Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII, VIII kadencji.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. Ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. jako kierownik grupy robót w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym Białystok. W latach 1981 - 1984 pracował w Białostockim Kombinacie Budowlanym jako inspektor nadzoru. W 1984 roku podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych, które prowadził do 1994 r.

W 1980 roku był jednym z założycieli NSZZ "Solidarność" w OPGK Białystok, a w latach 2002 - 2006 delegatem na WZD. Jeden z założycieli Porozumienia Centrum w Białymstoku. W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję wiceprezydenta, a następnie Prezydenta Miasta Białegostoku.

W okresie listopad 2005 - maj 2006 był Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jako poseł VII kadencji pełnił funkcję przewodniczącego komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W partii Prawo i Sprawiedliwość jest członkiem Komitetu Politycznego i Rady Politycznej.

Jest aktywnym działaczem społecznym. Od 1970 r. do chwili obecnej działa aktywnie w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, gdzie pełni funkcję Członka Rady Gminnej LZS w Dobrzyniewie Dużym. Aktywnie uprawiał sport jako piłkarz.

Od 1995 r. jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, a od 2003 r. Przewodniczącym Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza w Białymstoku.

Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi