Konstanty Radziwiłł


Konstanty Radziwiłł
Konstanty Radziwiłł

Minister zdrowia

Odpowiada za równy dostęp do opieki zdrowotnej. Organizuje służbę zdrowia tak, by każdy pacjent mógł otrzymać pomoc medyczną najwyższej jakości. Jego misją jest zmiana ochrony zdrowia na służbę zdrowia.

Urodzony 9 stycznia 1958 r. we Wrocławiu.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od ukończenia studiów pracował jako lekarz pierwszego kontaktu, od wielu lat we własnej przychodni, którą zarządzał. Pracował także w pogotowiu ratunkowym i w placówkach medycyny przemysłowej; był ekspertem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jest wykładowcą w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia.

Specjalista medycyny rodzinnej. Ukończył podyplomowe studia z bioetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i z ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa (w latach 2013 - 2015 przewodniczył Radzie Nadzorczej szpitala św. Zofii w Warszawie).

Działa w samorządzie lekarskim; w latach 2001 - 2010 był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Obecnie jest jej sekretarzem.

W latach 2010 - 2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME).

Od listopada 2015 r. jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona internetowa Mnisterstwa Zdrowia