Elżbieta Witek


Elżbieta Witek
Elżbieta Witek

Minister spraw wewnętrznych i administracji

Odpowiada za bezpieczeństwo Polski oraz jej granic. Zajmuje się też administracją, czyli np. reformami jej struktur i podziałem administracyjnym państwa. W jego kompetencji leży też zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.

Minister Elżbieta Witek urodziła się 17 grudnia 1957 roku w Jaworze. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, uzyskując tytuł magistra, a także studia podyplomowe w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

Nowa szefowa MSWiA to posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, jest także członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2017 była ministrem-członkiem Rady Ministrów, Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, a także Rzecznikiem Prasowym Rządu.

4 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim minister Elżbieta Witek odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy powołanie na stanowisko szefa MSWiA i złożyła przysięgę.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji